OZsova
OZ SOVA vzdelávanie má za cieľ:
– prispievať k vzdelávaniu a osobnostnému rozvoju dospelých, seniorov, detí a mládeže,
– uskutočňovať publikačné, vzdelávacie, konzultačné a poradenské činnosti s cieľom integrácie seniorov a dospelých
vo vzdelávaní a zapájaní sa do pracovného procesu v rámci pracovno-právnych vzťahov,
– prehlbovanie finančnej gramotnosti u všetkých skupín obyvateľstva,
– rozvíjať pozitívny vzťah detí a mládeže k prírode, kultúre a športu,
– viesť dospelých, seniorov, deti a mládež k zdravému životnému štýlu a k športu.

Zakladateľky OZ SOVA vzdelávanie

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram